Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk

Departament IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921-1926), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego.

Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk powstał w sierpniu 1921 roku w związku z rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych o przejściu armii na stopę pokojową. Dotychczas istniejący Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Tymczasowo odsunięto od dowodzenia gen. Macewicza, w zastępstwie Departamentem IV zarządzał mjr pil. Ludomił Rayski. 18 października 1921 roku Macewicz znów jednak stanął na czele polskiego lotnictwa i pełnił swoje obowiązki niemal półtorej roku. 20 stycznia 1923 roku na stanowisku szefa Departamentu IV Macewicza zastąpił francuski generał François-Léon Lévêque. 17 sierpnia 1924 roku minister spraw wojskowych gen. dyw. Władysław Sikorski udzielił dymisji francuskiemu oficerowi. Funkcję najważniejszej osoby w polskim lotnictwie przejął gen. bryg. Włodzimierz Zagórski. 18 marca 1926 roku minister spraw wojskowych gen. broni Lucjan Żeligowski odwołał dotychczasowego zwierzchnika lotnictwa ze stanowiska. Obowiązki szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej przejął płk dypl. pil. inż. Ludomił Rayski. W maju lub czerwcu 1926 roku Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament Lotnictwa MSWojsk.

Wykaz oddziałów i instytucji podległych Departamentowi IV Żeglugi Powietrznej:

  • Niższa Szkoła Pilotów;
  • Wyższa Szkoła Pilotów;
  • Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych;
  • Szkoła Mechaników Lotniczych;
  • Wojskowa Centrala Badań Lotniczych (Instytut Badań Technicznych Lotnictwa);
  • kompania służby meteorologicznej.

Wykaz oficerów stojących na czele Departamentu IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych:

  • Płk dypl. Ludomił Rayski (18 marca 1926-maj lub czerwiec 1926).

Bibliografia
Krawczyk E., Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, Warszawa 1971.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
Mordawski H., Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
Noskowski D., Naczelne władze lotnicze II Rzeczypospolitej, [w:] Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym, Warszawa-Suwałki 1993.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii