11. Pułk Myśliwski

11. Pułk Myśliwski (1925-1928), jednostka Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Organizowanie pułku rozpoczęto w końcu maja 1925 roku (odnośny rozkaz Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało jeszcze w lutym). Planowano, że w składzie jednostki znajdą się dwa dywizjony, każdy w sile dwóch eskadr. Ze względu na problemy z personelem i sprzętem poprzestano na jednym dywizjonie. Na dowódcę 11. Pułku Myśliwskiego został wyznaczony płk pil. Jerzy Kossowski. Organizację pułku rozpoczęto na lotnisku mokotowskim w Warszawie, lecz lotnisko docelowe znajdowało się w Lidzie. Pierwsza grupa lotników wylądowała w północno-wschodniej Polsce w październiku, a następna przybyła koleją w styczniu 1926 roku. Zwierzchnie władze lotnicze próbowały rozwiązać problem niedoboru pilotów myśliwskich poprzez organizację w maju 1926 roku kursu aplikacyjnego dla oficerów innych broni. We wrześniu następnego roku nastąpiła zmiana dowódcy pułku. Kossowskiego zastąpił ppłk. pil. Piotr Abakanowicz. Latem 1928 roku 11. Pułk Myśliwski został rozwiązany, dywizjon myśliwski został przeniesiony do Krakowa, gdzie wszedł w skład 2. Pułku Lotniczego. Na lotnisku w Lidzie zorganizowano w to miejsce nową jednostkę – 5. Pułk Lotniczy.

11. Pułk Myśliwski – dowódcy;

11. Pułk Myśliwski struktura organizacyjna w 1928 roku (przed rozwiązaniem pułku);

dywizjon myśliwski

  • 113. eskadra myśliwska
  • 114. eskadra myśliwska

Bibliografia:
Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.

Mariusz Niestrwawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii