Dane wydawcy

Czasopismo infolotnicze zostało zarejestrowane dnia 29.12.2011 roku na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu i wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2900.

Na mocy decyzji Narodowego Ośrodka ISSN z dnia 31.01.2012 roku portal infolotnicze.pl zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2084-5073.

Wydawca i adres siedziby redakcji:
Krzysztof Kuska
os. Zwycięstwa 14/100
61-647 Poznań

krzysztof.kuska@infolotnicze.pl