Sekcja Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego MSWojsk

Sekcja Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych (1918-1920), pierwszy centralny organ polskiego lotnictwa wojskowego. Sekcję Żeglugi Napowietrznej powołano do życia 14 listopada 1918 roku. Na jej czele postawiono aeronautę ppłk. pil. Hipolita Łossowskiego. Pierwotnie władza sekcji ograniczała się wyłącznie do lotniska mokotowskiego w Warszawie, 21 listopada oficjalnie podporządkowano jej lotnisko Rakowice pod Krakowem. Sekcja … Czytaj dalej

Dowództwo Lotnictwa MSWojsk

Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (1936-1939), zwierzchni organ polskiego lotnictwa wojskowego. Dowództwo Lotnictwa wykształciło się 1 sierpnia 1936 roku z dotychczasowego Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przy okazji reorganizacji znacznie powiększono etat personalny. W Dowództwie Lotnictwa miało służyć 2 generałów, 35 innych oficerów oraz 91 urzędników wojskowych. W nowym organie znalazł się sztab, siedem wydziałów … Czytaj dalej

Departament Aeronautyki MSWojsk

Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych (1929-1936) – zwierzchni organ polskiego lotnictwa wojskowego. Departament Aeronautyki wykształcił się na początku 1929 roku z Departamentu Lotnictwa. Nowy Departament miał rozbudowany etat i został wzmocniony kadrowo. W strukturze zachowano Wydział Ogólny i Wydział Administracyjno-Techniczny oraz Samodzielny Referat Balonowy. Ponadto Departament otrzymał dodatkowo Wydział Studiów i Samodzielny Referat Rachunkowo-Budżetowy. Rozformowano … Czytaj dalej

Departament Lotnictwa MSWojsk

Departament Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (1926-1929), zwierzchnia władza polskiego lotnictwa wojskowego. Departament Lotnictwa wykształcił się z Departamentu IV Żeglugi Powietrznej w maju 1926 roku. Przez cały okres istnienia tej komórki na jej czele stał płk dypl. Ludomił Rayski. W Departamencie były trzy wydziały: I Ogólny (zajmujący się między innymi sprawami personalnymi), II Administracyjny i III … Czytaj dalej

Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk

Departament IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921-1926), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk powstał w sierpniu 1921 roku w związku z rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych o przejściu armii na stopę pokojową. Dotychczas istniejący Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Tymczasowo odsunięto od … Czytaj dalej

Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk.

Departament III Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920-1921), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został powołany do życia w lutym 1920 roku. Minister spraw wojskowych gen. Józef Leśniewski zdecydował wtedy o przemianowaniu Inspektoratu Wojsk Lotniczych na Departament III. Na czele Departamentu został postawiony dotychczasowy szef Inspektoratu Wojsk Lotniczych MSWojsk gen. … Czytaj dalej