Kontakt

W związku z wprowadzeniem RODO informujemy, że w przypadku kontaktu z infolotnicze muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Redakcję zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Redakcja redakcja (at) infolotnicze.pl
Redaktor Naczelny krzysztof.kuska (at) infolotnicze.pl
Reklama krzysztof.kuska (at) infolotnicze.pl
Dział informacji news (at) infolotnicze.pl – adres przeznaczony dla firm chcących przesyłać najnowsze informacje prasowe.
Adres korespondencyjny Krzysztof Kuska

os. Zwycięstwa 14/100

61-647 Poznań

Dla Autorów Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i modyfikacji tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wskazówki dla Autorów.
Wydawca dane wydawcy