Kontakt

W związku z wprowadzeniem RODO informujemy, że w przypadku kontaktu z infolotnicze muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Redakcję zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania jak i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Redaktor Naczelny – krzysztof.kuska (at) infolotnicze.pl

Adres korespondencyjny – Krzysztof Kuska, os. Zwycięstwa 14/100, 61-647 Poznań

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i modyfikacji tekstów. Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wskazówki dla Autorów.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2021