Wydarzyło się dziś – 26 maja

26 maja 1895 roku urodził się mjr pil. Władysław Oleksik. Był uczestnikiem I wojny światowej. Służył w I. Brygadzie Legionów Polskich. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był oficerem 2. pp Legionów. W 1926 roku ukończył kurs pilotażu. Później służył w 3. pułku lotniczym w Poznaniu i w 4. pułku lotniczym w Toruniu. W 1937 roku został przeniesiony na stanowisko dowódcy Szkolnego Batalionu Lotnictwa w Świeciu. We wrześniu 1939 roku, w czasie próby przedarcia się do Rumunii dostał się do niewoli radzieckiej. 9 kwietnia 1940 roku majora Oleksika wywieziono do lasu katyńskiego.

26 maja 1938 roku oblatano Praga E-51, czechosłowacki samolot rozpoznawczy. Jego głównym projektantem był inż. Jaroslav Šlechte. W czasie drugiej wojny światowej samolot używany był w lotnictwie niemieckim tylko do prób.