Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk

Departament IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921-1926), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk powstał w sierpniu 1921 roku w związku z rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych o przejściu armii na stopę pokojową. Dotychczas istniejący Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Tymczasowo odsunięto od … Dowiedz się więcej

Macewicz Gustaw

Gustaw Macewicz (1879-1933), pułkownik pilot Armii Imperium Rosyjskiego, generał podporucznik Sił Zbrojnych Polskich w dawnym zaborze pruskim, generał brygady Wojska Polskiego. Urodził się w majątku Prussy na ziemi kijowskiej 5 września 1879 roku. W 1896 roku ukończył 7-klasową szkołę realną Pankiewicza w Warszawie, gdzie zdał maturę. 27 lutego 1897 roku Gustaw Macewicz jako jednoroczny ochotnik … Dowiedz się więcej

Gen. Gustaw Macewicz (1879-1933). Pierwszy dowódca zjednoczonych Wojsk Lotniczych II Rzeczypospolitej

Streszczenie Summary Gustaw Macewicz urodził się w guberni kijowskiej. W armii rosyjskiej służył początkowo w kawalerii, lecz był jednym z pierwszych Polaków, którzy przeszkolili się na pilotów. W latach pierwszej wojny światowej Macewicz szybko przeskakiwał kolejne szczeble kariery w rosyjskim lotnictwie. Służbę rosyjską (walcząc dla „białej” Rosji) Macewicz opuścił w stopniu pułkownika pilota. Wielką rolę … Dowiedz się więcej