Serbskie Siły Powietrzne i Siły Obrony Przeciwlotniczej

Serbia jaką znamy dziś ukształtowała się stosunkowo niedawno. Od czasu upadku Jugosławii kraj ten przechodził liczne metamorfozy i przez jakiś czas stanowił część Federacyjnej Republiki Jugosławii, która później przekształciła się w Serbię i Czarnogórę, a ostatecznie w 2006 roku doszło do rozdziału obu państw i powstania Serbii oraz Czarnogóry. Rozpad Jugosławii oraz zniszczenia wywołane konfliktami … Dowiedz się więcej

Siły Powietrzne i Obrony Przeciwlotniczej Chorwacji

Powstanie lotnictwa chorwackiego w dużej mierze wiąże się z lokalnymi aeroklubami, wokół których rozpoczęło się tworzenie struktur, przekształconych później w sformalizowane oddziały lotnictwa wojskowego. Ważnym krokiem w tym procesie stało się zajęcie we wrześniu 1991 roku lotnisk Lučko, Pula i Divulje, a w grudniu tego samego roku bazy Pleso, co pozwoliło na powołanie pierwszej eskadry … Dowiedz się więcej

OdeB Wojsk Lotniczych w dniu 16 kwietnia 1920 roku

Dzień 13 kwietnia 1916 roku miał kapitalne znaczenie dla polskiego lotnictwa. Wówczas ujednolicona została numeracja eskadr. Nowe numery otrzymały tego dnia eskadry przybyłe na ziemie polskie wraz z Armią Hallera oraz wielkopolskie oddziały lotnicze. Także tego dnia grupy lotnicze zostały przekształcone w dywizjony lotnicze, eskadry lotnicze w eskadry wywiadowcze, a eskadry bojowe w eskadry myśliwskie. … Dowiedz się więcej

Lotnictwo Armii „Karpaty” – OdeB 1 września 1939 r.

Dowódca Lotnictwa Armii „Karpaty” – Ppłk pil. Olgierd Tuskiewicz Szef Sztabu – Mjr obs. Witold Zaniewski 31. eskadra rozpoznawcza Dowódca – Kpt. pil. Witalis Nikonow Lotnisko – Werynia koło Kolbuszowej Samoloty – 9 PZL.23B; 1 RWD-8 56. eskadra obserwacyjna Dowódca – Kpt. obs. Marian Sukniewicz Lotnisko – Mrowla koło Rzeszowa Samoloty – 7 Lublin R.XIIID; … Dowiedz się więcej

Lotnictwo Armii „Łódź” – OdeB 1 września 1939 r.

Lotnictwo Armii „Łódź” – OdeB 1 września 1939 r. Dowódca Lotnictwa Armii „Łódź” – Płk pil. Wacław Iwaszkiewicz Szef Sztabu – Ppłk dypl. pil. Mateusz Iżycki Oficer operacyjny – Mjr obs. Władysław Zaczkiewicz Oficerowie sztabu – Mjr pil. Andrzej Markiewicz, Por. dypl. pil. Ludwik Kózka III./6. dywizjon myśliwski Dowódca – Mjr pil. Stanisław Morawski Lotnisko … Dowiedz się więcej

Morski Dywizjon Lotniczy – OdeB 1 września 1939 r.

Morski Dywizjon Lotniczy – OdeB 1 września 1939 r. Dowódca Morskiego Dywizjonu Lotniczego – Kmdr por. Edward Szystowski Zastępca dowódcy dywizjonu – Kmdr ppor. pil. Kazimierz Szalewicz Oficer Taktyczno-Operacyjny – Kpt. mar. pil. Aleksander Krawczyk Oficer sztabu – por. mar. obs. Zdzisław Juszczakiewicz Komendant Parku Lotniczego – por. mar. obs. Bronisław Stolarczyk Dowódca Oddziału Portowego … Dowiedz się więcej