Losy diaspory żydowskiej na Bliskim Wschodzie w epoce starożytności (do czasów Aleksandra Wielkiego)

Diaspora oznacza rozproszenie określonej narodowości lub grupy etnicznej wśród innych narodów, bądź wyznawców danej religii pośród wyznawców innej religii. W węższym znaczeniu odnosi się do rozproszenia Żydów poza Palestyną w starożytności i w średniowieczu. Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się diaspory żydowskiej w starożytności i przyjrzenie się jej losom w tym okresie. Podstawowym źródłem do … Dowiedz się więcej

Wiara a rozum – apologia Orygenesa wobec zarzutów Celsusa. Chrześcijaństwo wobec zarzutów: wiara a rozum

W poniższej pracy zostanie przedstawiony spór pomiędzy Orygenesem a Celsusem, dotyczący relacji wiary z rozumem. Temat ten zaprezentujemy posługując się przede wszystkim dziełem Orygenesa, Przeciw Celsusowi1. Nie można odwołać się do pisma samego Celsusa, z którym polemizuje Orygenes, ponieważ takowe dzieło nie zachowało się. Jednakże, sama analiza wybranych fragmentów tekstów wspomnianego już Ojca Kościoła, pozwoli dość … Dowiedz się więcej

Motywy Tyberiusza Graccha wg Plutarcha i Appiana

Streszczenie Summary Republika Rzymska w chwili objęcia urzędu trybuna ludowego przez Tyberiusza Grakcha panowała nad poważną częścią basenu Morza Śródziemnego. Była jednak trawiona wewnętrznym konfliktem między bogaczami a ubogimi. Ci pierwsi wykorzystywali swoje wpływy, co pomnażania swego majątku, nawet kosztem przedstawicieli biedniejszych warstw. Ten stan rzeczy negatywnie odbijał się na m.in., stanie wojska, które przez … Dowiedz się więcej

Religijna działalność Zaratusztry. Teologiczne podstawy Zaratusztrianizmu.

Streszczenie Summary Zaratusztra żył na terenie dzisiejszego Iranu. Jego ojciec Puruszaspa, był ważną i wpływową osobą. Zaratusztra był prorokiem Ahura Mazdy. Był on panem dobra. Jego adwersarzem był Aryman, pan zła. Ważnymi elementami Zaratusztrianizmu był m.in. kult ognia, oraz wiara w sąd ostateczny.. Zoroaster lived in today’s Iran. His father Puruszaspa, was an important and … Dowiedz się więcej

Stos Hefajstiona jako przykład sztuki sepulkralnej w czasach Aleksandra III

Streszczenie Summary Hefajstion zmarł w październiku 324 r. przed Chr. Umierał jako chiliarcha imperium. Aleksander nigdy nie pogodził się ze śmiercią przyjaciela. Hefajstionowi urządzono wspaniały pogrzeb. Był on prawdopodobnie najdroższy w historii. Aleksander nie szczędził wydatków i by uczcić swojego przyjaciela zbudował dla niego olbrzymi stos pogrzebowy. Koszty pochówku różne źródła szacują na 10 000 – … Dowiedz się więcej

Sarkofag Aleksandra (Abdalonymosa)

Streszczenie Summary Sarkofag został odkryty w 1887 roku przez tureckiego archeologa, historyka i malarza, Osmana Hamdy Beja podczas wykopalisk na królewskiej nekropoli w Sydonie, w Libanie. Datowany na późny czwarty wiek przed Chrystusem ( 312- 310 ). Ten wielki marmurowy sarkofag ze znakomicie wyrzeźbionymi płaskorzeźbami jest nazywany Sarkofagiem Aleksandra, ponieważ na dekorującym go dookoła reliefie … Dowiedz się więcej