Bitwa nad Almą 20 IX 1854 jako pierwsze starcie mocarstw europejskich po kongresie wiedeńskim

Streszczenie Summary Artykuł pt. „Bitwa nad Almą 20 IX 1854 jako pierwsze starcie mocarstw europejskich po kongresie wiedeńskim” poświęcony jest pierwszej bitwie stoczonej podczas trwającej w latach 1853-56 wojny krymskiej. Bitwa ta była też pierwszym starciem mocarstw europejskich od 1815 roku, czyli od bitwy pod Waterloo i ustaleń kongresu wiedeńskiego. Podczas tego starcia wojska rosyjskie, … Dowiedz się więcej

Mocne strony Burów w relacjach Churchilla

Streszczenie Summary Hasła indeksowe Key Words W poprzednich artykułach zostało już wspomniana dzielność Burów. Był to jeden z pozytywnych aspektów oceny tego narodu przez Anglików, a w szczególności Winstona Churchilla. O ile wcześniej wyczuwaliśmy nutkę ironii w tych stwierdzeniach, o tyle w tym tekście zajmiemy się wyszukaniem mocnych stron Burów. Tych które budziły zarówno niepokój, … Dowiedz się więcej

Bagatelizowanie problemu burskiego – relacje Churchilla

Streszczenie Summary Tekst oparty jest na relacjach Winstona S. Churchilla będącego korespondentem wojennym na wojnie burskiej z ramienia „Morning Post”. Teksty autorstwa Churchilla (podobnie jak innych autorów-Anglików) nacechowane były daleko posuniętym subiektywizmem. Późniejszy premier Wielkiej Brytanii uważał Burów za ludzi „śmiesznych”. Brytyjczycy nie uważali Burów za godnych partnerów. The text is based on the accounts … Dowiedz się więcej

Coraz bliżej wojny na południu Afryki

Streszczenie Summary Autor podjął temat kryzysu w Afryce Południowej (pogłębionego przez „epokę rajdów”) we wspomnieniach Winsona S. Churchilla. Pierwszym taki rajdem był rajd Jamesona, który był całkowicie ukartowany przez Cecila Rhodesa. Konsekwencją nieudanego ataku był wzrost napięcia w relacjach angielsko-niemieckich. Ostatecznie wojna wybuchła 12 października 1899 roku. The author takes up the subject of the … Dowiedz się więcej

„Cienka Czerwona Linia” oczami świadków

Streszczenie Summary Artykuł pt. „Cienka czerwona linia w relacjach świadków” poświęcony jest jednemu z epizodów bitwy pod Bałakławą stoczonej w dniu 25 października 1854 roku przez sprzymierzone wojska francusko-brytyjsko-tureckie przeciwko wojskom rosyjskim. W początkowej fazie bitwy Rosjanie zdobyli szereg obsadzonych przez Turków redut, stanowiących pierwszą linię obrony Bałakławy. Aby wykorzystać ten sukces, oddział 700 kawalerzystów … Dowiedz się więcej

Kwestia burska na arenie międzynarodowej

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje temat Afryki Południowej w końcu XIX wieku. Głównymi graczami na tym terenie byli Burowie i Wielka Brytania, ale ze względu na znajdujące się tam kolonie, sytuację na południu kontynentu bacznie obserwowała też Portugalia. Burowie dążyli do uzyskania dostępu do morza. Z drugiej strony Brytyjczycy starali się im to utrudnić. Z czasem … Dowiedz się więcej