Jach Franciszek

Franciszek Jach (1894-1944), kapitan pilot Wojska Polskiego. Urodził się 28 stycznia 1894 roku w Januszkowie (okolice Żnina). Uzyskał maturę w gimnazjum humanistycznym, a następnie rozpoczął studia prawnicze. 15 listopada 1914 roku został powołany do armii niemieckiej. Służył w 2. pułku artylerii polowej (Feldartillerie Regiment Nr. 2), a od 1 maja 1916 roku w baterii artylerii … Dowiedz się więcej

Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa

Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (1929-1937), organ zajmujący się szkoleniem personelu latającego w II Rzeczypospolitej. Centrum zostało zorganizowane w Dęblinie na mocy rozkazu szefa Departamentu Aeronautyki wiosną 1929 roku. W składzie Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa znalazły się: Komenda CWOL, Dział Nauk (wyodrębniony ze Szkoły Podchorążych Lotnictwa), dywizjon ćwiczebny, baza lotnicza (w składzie: park lotniczy, kwatermistrzostwo oraz … Dowiedz się więcej

Karpiński Tytus

Tytus Karpiński (1894-1982), pułkownik obserwator inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 4 stycznia 1894 roku w Łowiczu. W tym samym mieście ukończył 7-klasową szkołę realną, a następnie zdał maturę. Po egzaminie dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. 1 grudnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii rosyjskiej. Pierwotnie służył w kawalerii, później otrzymał przeniesienie do … Dowiedz się więcej

Oeffag C.II

Oeffag C.II (Oeffag seria 52) był austro-węgierskim samolotem rozpoznawczym wykorzystywanym w latach pierwszej wojny światowej. Był to dwumiejscowy dwupłat o konstrukcji drewnianej. Zastosowano w nim dwudźwigarowe skrzydła pokryte płótnem, podczas gdy kadłub pokryty był sklejką. Cechą charakterystyczną tego samolotu była wspólna (dla pilota i obserwatora) kabina. W pierwszych modelach napęd stanowił 160-konny silnik Austro-Daimler Ba.17000, … Dowiedz się więcej

Brandenburg C.I

Brandenburg C.I był austro-węgierskim samolotem rozpoznawczym wykorzystywanym w latach pierwszej wojny światowej. Był to dwumiejscowy dwupłat o konstrukcji drewnianej. Zastosowano dwudźwigarowe skrzydła pokryte płótnem, podczas gdy kadłub pokryty był sklejką i blachą aluminiową (w przedniej części). Cechą charakterystyczną tego samolotu była wspólna (dla pilota i obserwatora) kabina. Stosowano różne jednostki napędowe w układzie rzędowym, bardzo … Dowiedz się więcej

Pietruski Stanisław

Stanisław Pietruski (1893-1971), kapitan pilot obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 6 lipca 1893 roku w Gródku Jagiellońskim. Studiował we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Na początku sierpnia 1914 roku w składzie pierwszej kompanii kadrowej przekroczył granicę pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją. Po likwidacji „kadrówki” w dalszym ciągu bliskie mu były koncepcje Józefa Piłsudskiego. Wszedł w skład I. … Dowiedz się więcej