Wojna zimowa Henryka II z 1004 roku – przyczyny, przebieg, skutki

Na początku 1004 roku król niemiecki Henryk II, ostatni przedstawiciel dynastii Liudolfingów, wyprawił się przeciw Milsku, krainie słowiańskiej, kontrolowanej wtenczas przez polskiego księcia Bolesława Chrobrego. Niniejszy artykuł będzie się starał odpowiedzieć na pytania o przyczyny, przebieg i skutki tej kampanii. Na temat wzmiankowanych działań militarnych pisał przede wszystkim biskup merseburski Thietmar (975-1018) oraz anonimowy autor … Dowiedz się więcej

Udział Mieszka I w zjeździe w Kwedlinburgu (973)

W 973 roku doszło do spotkania ówczesnego księcia polskiego Mieszka I (ok. 960-992) z cesarzem Ottonem I (936-973) na zjeździe w Kwedlinburgu. Na temat tego wydarzenia wiadomo niezbyt dużo. Rzecz jasna jest to spowodowane niedostateczną ilością dostępnych przekazów pisanych, będących od dłuższego czasu przedmiotem licznych spekulacji naukowych. Dlaczego książę piastowski przybył w omawianym czasie do … Dowiedz się więcej

Wyprawa niemiecka na Wieletów w 987 roku a państwo polskie Mieszka I

W 987 roku wojska niemieckie wyprawiły się przeciw Wieletom. Zasadniczym celem podjętej kampanii było przywrócenie zwierzchnictwa niemieckiego nad zaatakowanym obszarem, który odpadł od Rzeszy w wyniku powstania pogańskiego z 983 roku1. Niemcy wprawdzie już wcześniej próbowali pokonać Wieletów, jednak ostatecznie walki z nimi przybrały dla nich niekorzystny obrót. W starciach niemiecko-wieleckich uczestniczył również polski książę … Dowiedz się więcej

Przebieg wojny niemiecko-polskiej 979 roku

Pod koniec 979 roku ówczesny władca niemiecki Otton II wyprawił się ze swoją armią przeciw bliżej nieokreślonym Słowianom. O tej wyprawie wspominały „Dzieje biskupów kambryjskich” („Gesta episcoporum Cameracensium”) z lat 40. XI stulecia1. Nie jest to wprawdzie źródło współczesne opisywanym wydarzeniom, jednak jego autor opierał się na wcześniejszych przekazach pisanych2. Według przywołanego francuskiego źródła cesarz … Dowiedz się więcej

Ilu było autorów Kroniki wielkopolskiej? – dylemat pluralizmu interpretacyjnego

Kronika wielkopolska wydaje się specyficznym artefaktem historycznym, którego wartość współtworzą niewątpliwe walory literackie. Perspektywa historyka, ale także literaturoznawcy wydaje się pomocna w jego interpretacji. Stan badań nad Kroniką wielkopolską Studia podejmowane nad kroniką zmierzały zasadniczo w dwóch kierunkach. Kwestią podstawową było podjęcie badań nad kroniką, pełniącą funkcję kodyfikacyjną ważnych wydarzeń historycznych. Ponadto badacze zastanawiali się … Dowiedz się więcej

Nietypowe monety Bolesława Chrobrego i Stefana Świętego węgierskiego – charakterystyka, podobieństwa i różnice

Przełom X i XI w. to okres kształtowania się państw feudalnych w Europie Środkowej. Wykrystalizowały się wówczas trzy duże monarchie, które z niewielkimi zmianami przetrwały aż do XVI w. i które dały początek temu, co dzisiaj rozumiemy właśnie jako Środkowa Europa. Mowa tu oczywiście o Polsce, Czechach i Węgrzech. Przejawem feudalizacji było kilka różnych procesów, … Dowiedz się więcej