Ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej – rozwiązania systemowe

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową, egzystencjonalną potrzebą człowieka i grup społecznych tworzących państwo lub nawet systemy międzynarodowe. Jego brak powoduje powstanie uczucia lęku, niepewności i zagrożenia. Dlatego zarówno człowiek, grupa społeczna, czy też państwo lub grupa państw tworząca sojusz swój wysiłek będzie skupiała na takim oddziaływaniu na otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, aby oddalić lub co … Dowiedz się więcej

Samolot bojowy piątej generacji dla Polski- uwarunkowania taktyczne

Znaczenie obrony powietrznej (OP) dla bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny powinno być postrzegane przez pryzmat polityczny i militarny. Zachowanie przez państwo pełnej kontroli nad własną przestrzenią powietrzną zapewnia suwerenność i integralność terytorialną, która pozwala państwu na polityczną i prawną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce w obrębie jego terytorium. Posiadanie skutecznego systemu … Dowiedz się więcej

PKW „Orlik 5” – działalność wojskowa i społeczna

Streszczenie Summary 5 rotacja Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Orlik” na Litwie w ramach misji NATO Baltic Air Policing trwała od 30 kwietnia do 31 sierpnia 2014 roku. W misji uczestniczyło 96 polskich żołnierzy stacjonujących głównie w bazie lotniczej Zokiniai koło Szawli. Po raz pierwszy w misji Air Policing wzięły udział więcej niż jedno państwo w tym … Dowiedz się więcej

Badania zanieczyszczeń śladowych w paliwie lotniczym z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej

Streszczenie Summary W niniejszej pracy przedstawiono proces opracowania i walidacji metodyki oznaczania śladowych zanieczyszczeń paliwa lotniczego. Metodyka posłużyła do wykonania badań zawartości FAME i innych zanieczyszczeń organicznych w paliwie lotniczym. Problem obecności zanieczyszczeń stanowi obecnie obszar zainteresowania w Polsce, z uwagi na możliwość zanieczyszczania innymi rodzajami paliw w sieci dystrybucji. Takie zanieczyszczenie może mieć miejsce … Dowiedz się więcej

Wykorzystanie metody PPP do wyznaczania trajektorii statku powietrznego – cz. II

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wyznaczenia pozycji statku powietrznego przy wykorzystaniu metody kinematycznej PPP. W tym celu użyto obserwacji kodowych GPS z odbiornika TPS Hiper. Obliczenia zostały zrealizowane w komercyjnym oprogramowaniu RTKLIB. Scharakteryzowano metodę PPP oraz opisano konfigurację modułu PPP w programie RTKLIB. This paper presents studies results related to estimation of aircraft’s … Dowiedz się więcej