O portalu

logo

Portal infolotnicze.pl powstał w 2010 roku i od tego czasu stał się jednym z wiodących portali informacyjnych na polskim rynku lotniczym. Naszym celem jest prezentowanie informacji oraz analiz z dziedziny lotnictwa wojskowego i cywilnego pozwalających naszym czytelnikom pozostawać na bieżąco ze zmieniającą się sytuacją w przemyśle lotniczym.

Drugim działem w którym specjalizuje się infolotnicze jest historia. Prezentujemy ciekawe i przydatne analizy wybranych fragmentów dziejów. Nie ograniczamy się jedynie do historii lotnictwa, choć stanowi ona główny obszar naszych zainteresowań.

Czasopismo infolotnicze zostało zarejestrowane dnia 29.12.2011 roku na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu i wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 2900.

Na mocy decyzji Narodowego Ośrodka ISSN z dnia 31.01.2012 roku portal infolotnicze.pl zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem: ISSN 2084-5073

W roku 2013 czasopismo infolotnicze zostało po raz pierwszy pozytywnie zweryfikowane i znalazło się na liście ministerialnej. Aktualna punktacja:

 Link do strony PBN  Data Typ Pozycja Segment  Punkty
 infolotnicze  13.07.2015 Wykaz 783 B  3

W roku 2015 czasopismo zostało po raz kolejny pozytywnie zweryfikowane i znalazło się na liście Index Copernicus:

Link do strony Index Copernicus Punktacja
infolotnicze 53.11 [Ocena znormalizowana 5.72]

 

Redaktor Naczelny:

dr Krzysztof Kuska – doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w historii lotnictwa wojskowego, współpracuje z takimi magazynami jak Airforces Monthly, Model Aircraft, Aeroplan, Lotnictwo, Militaria XX Wieku, Militaria XX Wieku Wydania Specjalne, Aero. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii lotnictwa z okresu II wojny światowej oraz wojskowego lotnictwa współczesnego. [Kontakt]

Redaktor prowadzący dział Historia:

dr Mariusz Niestrawski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Adiunkt Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na dziejach militarnych i politycznych II Rzeczypospolitej, na historii drugiej wojny światowej oraz na agrolotnictwie. W latach 2010-2014 pracownik Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Redaktor prowadzący dział Milipedia:

dr Wojciech Sługocki – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w historii wojskowości. Jego główne zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii myśli wojskowej, broni pancernej, armii II RP i marynistyki XX w. Członek zarządu w stowarzyszeniu „Odwach” zajmującym się odtwórstwem sylwetek żołnierzy dywizjonu rozpoznawczego 10. BK i 10. Pułku Dragonów. – www.odwach.pl

Redaktor prowadzący dział News Polska:

Michał Różyński – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ze specjalnością: historia wojskowości oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa UAM. Współzałożyciel oraz prezes zarządu Stowarzyszenia „Odwach” – www.odwach.pl. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii działań wojennych na froncie zachodnim w latach 1944-45, wojskowej historii Wielkiej Brytanii, II wojny światowej na morzu i w powietrzu oraz broni i barwy, ze szczególnym uwzględnieniem armii brytyjskiej.

Rada Naukowa:

Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk – specjalista w zakresie historii fortyfikacji, historii harcerstwa oraz historiografii wojskowej. Kierownik Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Historii UAM oraz Prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Prof. UAM dr hab. Maciej Franz – specjalista w zakresie wojen morskich XIX i XX wieku, historii wojskowości nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem wojskowości kozackiej oraz historiografii wojskowej. Wykładowca na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Prof. dr hab. Andrzej Olejko – historyk, wykładowca historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Historii Wojskowej, znawca szeroko pojętej problematyki związanej z dziejami wojskowości, szczególnie zagadnienia lotnictwa wojskowego. Jest autorem ponad trzystu publikacji naukowych, popularyzuje kwestie związane z militarnymi aspektami dziejów Podkarpacia w XX w. na antenie regionalnej TVP Rzeszów.
dr Karol Kościelniak – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizujący się w historii wojskowości epoki nowożytnej. Zainteresowania badawcze obejmują także polską historiografię wojskową oraz historię Azji Południowo-Wschodniej. Pracował w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a obecnie jest zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
dr Łukasz Różycki – absolwent Wydziału Historycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Specjalizuje się w historii późnego antyku i wczesnego średniowiecza ze szczególnym wskazaniem na dzieje Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego oraz historię wojskowości tego okresu. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje Cesarstwa Bizantyńskiego, dzieje plemion słowiańskich, wojskowość starożytną i średniowieczną oraz starożytną teorię wojskowości.
dr Anna Pastorek – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii. Specjalizuje się w dziejach floty wojennej Republiki Zjednoczonych Prowincji w XVII wieku, Jej zainteresowania badawcze obejmują dzieje wojen morskich XVI i XVII wieku, wojnę podwodną oraz szeroko pojętą historię Holandii.
dr Grzegorz Śliżewski – absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), specjalizujący się w historii polskiego lotnictwa. Jest autorem i współautorem kilku książek oraz ponad 50 artykułów o tej tematyce. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej. Działacz Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego – www.fhlp.org

Zespół działu HISTORIA:

Grzegorz Czwartosz – b. pilot sportowy i b. rzecznik prasowy korporacji lotniczych. Od roku 1984 dziennikarz, publicysta oraz wydawca prasy lotniczej i wojskowo-historycznej. Specjalizuje się w historii Kanady, Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, jak również w technice, szybownictwie, operacjach powietrznodesantowych, szkolnictwie lotniczym, normach bezpieczeństwa lotów, prawie lotniczym i wojskowym public relations. Wspiera ruch rekonstrukcji historycznych.
Piotr Konieczny – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ze specjalnością historia nauczycielska i historia wojskowości. Redaguje dział Wydarzyło się dziś.
Szymon Dranikowski – absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, specjalność historia nauczycielska. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania dynastii Wazów. Redaguje dział Wydarzyło się dziś.
Agnieszka Proborszcz – absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych na Wydziale Anglistyki UAM.

Korekta: Wojciech Sługocki

Redaktor statystyczny: Adam Wysocki

Korekta i tłumaczenie tekstów historycznych: Krzysztof Chorzewski

Recenzenci współpracujący z portalem.

Współpraca: Damian Zieliński, Adam Wysocki, Maria Guzek, Wojciecj Jagodziński, Izabela Stępień, płk dr hab. Izydor Koliński, Paweł Lach, płk. dr inż. Henryk Czyżyk, Klara Rennert, Piotr Piss, Szymon Andrzejewski, dr Łukasz Gładysiak, dr Anna Pastorek, Juliusz Tomczak, Łukasz Jaśkiewicz, Magdalena Skalska, Karolina Sobolewska, Lesław Zbieranek, Tomasz Kaczmarek, Katarzyna Zajączkowska, Wojciech Lorek.

Logo do pobrania