Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk.

Departament III Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920-1921), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego.

Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został powołany do życia w lutym 1920 roku. Minister spraw wojskowych gen. Józef Leśniewski zdecydował wtedy o przemianowaniu Inspektoratu Wojsk Lotniczych na Departament III. Na czele Departamentu został postawiony dotychczasowy szef Inspektoratu Wojsk Lotniczych MSWojsk gen. Gustaw Macewicz. Departament III składał się z trzech komponentów: Sekcji I Organizacji (wydziały: ogólnoorganizacyjny i wyszkolenia), Sekcji II Zaopatrzenia (wydziały: budżetowy i zaopatrzenia) oraz Sekcji III Aeronautyki (wydziały: budżetowy i techniczno-gospodarczy). Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła restrukturyzacja najwyższych władz polskiego lotnictwa. W sierpniu 1921 roku zgodnie z rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych o przejściu na stopę pokojową, Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk.

Wykaz oddziałów i instytucji podległych Departamentowi III Żeglugi Powietrznej

 • I. grupa lotnicza (dywizjon lotniczy/dywizjon wywiadowczy);
 • II. grupa lotnicza (dywizjon lotniczy/dywizjon wywiadowczy);
 • III. grupa lotnicza (dywizjon lotniczy/dywizjon myśliwski);
 • IV. grupa lotnicza (dywizjon lotniczy/dywizjon wywiadowczy);
 • V. grupa lotnicza (dywizjon lotniczy/dywizjon myśliwski);
 • I. wielkopolska grupa lotnicza (VII. dywizjon lotniczy);
 • Niższa Szkoła Pilotów;
 • Wyższa Szkoła Pilotów;
 • Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych;
 • Oficerska Szkoła Aeronautów-Obserwatorów;
 • 1. lotniczy batalion uzupełnień;
 • 2. lotniczy batalion uzupełnień;
 • Szkoła Obsługi Lotniczej.

Bibliografia
Krawczyk E., Demobilizacja i pokojowa organizacja Wojska Polskiego w latach 1920-1921, Warszawa 1971.
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
Mordawski H., Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.
Noskowski D., Naczelne władze lotnicze II Rzeczypospolitej, [w:] Lotnictwo polskie w okresie międzywojennym, Warszawa-Suwałki 1993.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii