Departament Lotnictwa MSWojsk

Departament Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (1926-1929), zwierzchnia władza polskiego lotnictwa wojskowego. Departament Lotnictwa wykształcił się z Departamentu IV Żeglugi Powietrznej w maju 1926 roku. Przez cały okres istnienia tej komórki na jej czele stał płk dypl. Ludomił Rayski. W Departamencie były trzy wydziały: I Ogólny (zajmujący się między innymi sprawami personalnymi), II Administracyjny i III … Dowiedz się więcej

Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk

Departament IV Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych (1921-1926), zwierzchnia władza Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk powstał w sierpniu 1921 roku w związku z rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych o przejściu armii na stopę pokojową. Dotychczas istniejący Departament III Żeglugi Powietrznej MSWojsk został przemianowany na Departament IV Żeglugi Powietrznej MSWojsk. Tymczasowo odsunięto od … Dowiedz się więcej

Rayski Ludomił

Ludomił Rayski (1892-1977), generał brygady pilot Wojska Polskiego, Dowódca Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Urodził się 28 grudnia 1892 roku we wsi Czasław pod Wieliczką. Jego ojcem był Teodor Rayski, powstaniec styczniowy, który po klęsce zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkał blisko 30 lat na emigracji w Turcji, z tego względu Ludomił miał obywatelstwo tureckie. Ludomił Rayski rozpoczął edukację … Dowiedz się więcej

gen. bryg. inż. pil. Ludomił Rayski

Streszczenie Summary Ludomił Rayski to jeden z najbardziej znanych polskich lotników okresu międzywojennego. Urodził się na terenie Austro-Węgier, lecz był obywatelem tureckim. Służył w Legionach Polskich. W 1915 roku został skierowany do Turcji, gdzie został pilotem wojskowym. Po pierwszej wojnie światowej przez Odessę i Rumunię dotarł na ziemie polskie. Walczył w składzie 10., 7. i … Dowiedz się więcej