Jach Franciszek

Franciszek Jach (1894-1944), kapitan pilot Wojska Polskiego. Urodził się 28 stycznia 1894 roku w Januszkowie (okolice Żnina). Uzyskał maturę w gimnazjum humanistycznym, a następnie rozpoczął studia prawnicze. 15 listopada 1914 roku został powołany do armii niemieckiej. Służył w 2. pułku artylerii polowej (Feldartillerie Regiment Nr. 2), a od 1 maja 1916 roku w baterii artylerii … Dowiedz się więcej

Karpiński Tytus

Tytus Karpiński (1894-1982), pułkownik obserwator inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 4 stycznia 1894 roku w Łowiczu. W tym samym mieście ukończył 7-klasową szkołę realną, a następnie zdał maturę. Po egzaminie dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. 1 grudnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii rosyjskiej. Pierwotnie służył w kawalerii, później otrzymał przeniesienie do … Dowiedz się więcej

Pietruski Stanisław

Stanisław Pietruski (1893-1971), kapitan pilot obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 6 lipca 1893 roku w Gródku Jagiellońskim. Studiował we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Na początku sierpnia 1914 roku w składzie pierwszej kompanii kadrowej przekroczył granicę pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją. Po likwidacji „kadrówki” w dalszym ciągu bliskie mu były koncepcje Józefa Piłsudskiego. Wszedł w skład I. … Dowiedz się więcej

Niekraszewicz Czesław

Czesław Niekraszewicz, (1896-1926), kapitan obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 31 maja 1896 roku w Siedliszczach w pobliżu Oszmiany. Ukończył gimnazjum w Wilnie. Od 1 stycznia 1916 roku służył w armii rosyjskiej, zaraz po powołaniu otrzymał skierowanie do szkoły oficerskiej w Kazaniu. Po ukończeniu kursu jako podporucznik został przydzielony do oddziałów piechoty, a później do XII. … Dowiedz się więcej

Wojtyga Adam

Adam Wojtyga (1896-1956), podpułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 20 grudnia 1896 roku w Krakowie. W tym samym mieście ukończył gimnazjum realne. W sierpniu 1914 roku wstąpił do strzelców Józefa Piłsudskiego. Służył w piechocie i w artylerii Legionów Polskich. W 1917 roku ukończył z wyróżnieniem I Kurs Lotniczy zorganizowany przez warszawskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej. W … Dowiedz się więcej

Roland Eugeniusz

Eugeniusz Roland (1890-1971), podpułkownik pilot inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 2 listopada 1890 roku we Lwowie. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, gdzie działał w Związku Awiatycznym. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej został absolwentem uczelni, jednakże wtedy jeszcze nie uzyskał dyplomu inżynierskiego. Po wybuchu wojny powołano go do armii austro-węgierskiej i wcielono do 30. pułku … Dowiedz się więcej