Grochowalski Tadeusz

Tadeusz Grochowalski (?-1919), podpułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej na Kijowszczyźnie. Służbę w armii rosyjskiej zaczął w kawalerii, by w 1915 roku przenieść się do lotnictwa. Ukończył szkołę pilotażu w Moskwie i otrzymał skierowanie do 7. korpuśnego oddziału lotniczego. Na początku 1918 roku poprzez polonizację 19. myśliwskiego oddziału lotniczego stworzył 1. polski … Czytaj dalej

Mroczkowski Antoni Ernest

Antoni Ernest Mroczkowski (1896-1970), kapitan pilot inżynier Wojska Polskiego. Antoni Mroczkowski urodził się 29 maja 1896 roku w Odessie. Ukończył tam szkołę realną. Od wczesnych lat fascynowało go latanie, już jako kilkunastoletni chłopiec budował szybowce. W kolejnym roku powołano go do wojska, przeszedł czteromiesięczny kurs wojskowy w Odessie. W końcu 1914 roku rozpoczął naukę pilotażu … Czytaj dalej

Jasiński Stanisław

Stanisław Jasiński (1891-1932), pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego. Urodził się 5 kwietnia 1891 roku w Okrzesińcach w pobliżu Kołomyji. W 1908 roku uzyskał maturę w gimnazjum realnym w Kołomyji. Po uzyskaniu egzaminu dojrzałości studiował na Akademii Górniczej w Loeben. W latach 1912-1914 był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. 1 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do 1. … Czytaj dalej

Garsztka Mieczysław

Mieczysław Garsztka (1896-1919), podporucznik pilot Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 31 grudnia 1896 roku w Bydgoszczy. Uczył się w gimnazjum realnym w Bydgoszczy, a później w gimnazjum realnym w Wiesbaden. 24 listopada 1915 roku otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Początkowo służył w 110. pułku piechoty, później przeniesiono go do 84. pp. … Czytaj dalej

Bastyr Stefan

Stefan Bastyr (1890-1920), kapitan pilot inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 17 sierpnia 1890 roku w Ulanowie w Małopolsce. Ukończył szkołę realną w Tarnowie. Później studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Studia zakończył pomyślnie. 1 sierpnia 1914 roku został powołany do armii austro-węgierskiej. Początkowo służył w 17. pułku artylerii polowej. 1 listopada 1915 roku został … Czytaj dalej