Wojtyga Adam

Adam Wojtyga (1896-1956), podpułkownik pilot Wojska Polskiego. Urodził się 20 grudnia 1896 roku w Krakowie. W tym samym mieście ukończył gimnazjum realne. W sierpniu 1914 roku wstąpił do strzelców Józefa Piłsudskiego. Służył w piechocie i w artylerii Legionów Polskich. W 1917 roku ukończył z wyróżnieniem I Kurs Lotniczy zorganizowany przez warszawskie Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej. W … Dowiedz się więcej