Niekraszewicz Czesław

Czesław Niekraszewicz, (1896-1926), kapitan obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 31 maja 1896 roku w Siedliszczach w pobliżu Oszmiany. Ukończył gimnazjum w Wilnie. Od 1 stycznia 1916 roku służył w armii rosyjskiej, zaraz po powołaniu otrzymał skierowanie do szkoły oficerskiej w Kazaniu. Po ukończeniu kursu jako podporucznik został przydzielony do oddziałów piechoty, a później do XII. … Dowiedz się więcej