Roland Eugeniusz

Eugeniusz Roland (1890-1971), podpułkownik pilot inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 2 listopada 1890 roku we Lwowie. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, gdzie działał w Związku Awiatycznym. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej został absolwentem uczelni, jednakże wtedy jeszcze nie uzyskał dyplomu inżynierskiego. Po wybuchu wojny powołano go do armii austro-węgierskiej i wcielono do 30. pułku … Dowiedz się więcej