Pietruski Stanisław

Stanisław Pietruski (1893-1971), kapitan pilot obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 6 lipca 1893 roku w Gródku Jagiellońskim. Studiował we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Na początku sierpnia 1914 roku w składzie pierwszej kompanii kadrowej przekroczył granicę pomiędzy Austro-Węgrami i Rosją. Po likwidacji „kadrówki” w dalszym ciągu bliskie mu były koncepcje Józefa Piłsudskiego. Wszedł w skład I. … Dowiedz się więcej