Niekraszewicz Czesław

Czesław Niekraszewicz, (1896-1926), kapitan obserwator Wojska Polskiego.

Urodził się 31 maja 1896 roku w Siedliszczach w pobliżu Oszmiany. Ukończył gimnazjum w Wilnie. Od 1 stycznia 1916 roku służył w armii rosyjskiej, zaraz po powołaniu otrzymał skierowanie do szkoły oficerskiej w Kazaniu. Po ukończeniu kursu jako podporucznik został przydzielony do oddziałów piechoty, a później do XII. batalionu wojsk inżynieryjnych. Od 1917 roku służył w I. Korpusie Polskim w Rosji gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Włączono go w skład 3. Dywizji Strzelców. 12 grudnia 1918 roku zgłosił akces do Wojska Polskiego. Pierwotnie był dowódcą żandarmerii w 2. Dywizji Litewsko-Białoruskiej. W lutym 1920 roku rozpoczął szkolenie w Oficerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Toruniu. Po czteromiesięcznym kursie skierowano go do 1. eskadry wywiadowczej i został wysłany na Front Litewsko-Białoruski. Szczególnie odznaczył się wykonując śmiałe rozpoznanie sytuacji w Mińsku. Za ten lot otrzymał pochwałę dowódcy frontu. W końcowym etapie wojny polsko-bolszewickiej pełnił funkcję adiutanta szefa lotnictwa 2. Armii Wojska Polskiego. W 1921 roku przydzielono go na analogiczne stanowisko do I. dywizjonu lotniczego w warszawskim 1. Pułku Lotniczym. W tym samym roku otrzymał awans na porucznika. Od 1922 roku był adiutantem dowódcy 1. Pułku Lotniczego. 8 czerwca tego roku został awansowany na kapitana (starszeństwo 1 czerwca 1919). W maju 1925 roku mianowano go dowódcą 3. eskadry wywiadowczej (w tym samym miesiącu przemianowanej na 13. eskadrę wywiadowczą). W trakcie zamachu majowego wykonywał zadania na korzyść wojsk rządowych. Zginął 14 maja 1926 roku w trakcie wykonywania lotu bojowego.

Czesław Niekraszewicz był obiecującym oficerem lotnictwa II Rzeczypospolitej. Był weteranem pierwszej wojny światowej (piechoty i wojsk inżynieryjnych). Był weteranem pierwszej wojny światowej (piechoty i wojsk inżynieryjnych), a także obiecującym oficerem Wojska Polskiego. Nad Wisłą pierwotnie też służył w piechocie, później jednak przeszkolił się na obserwatora i z powodzeniem wykonywał zadania w powietrzu przeciw Armii Czerwonej. Trzeba stwierdzić, że kariera Niekraszewicza rozwijała się stosunkowo szybko. W wieku 26 lat był już kapitanem, a w wieku 29 lat – dowodził eskadrą lotniczą. Śmierć zdolnego obserwatora w czasie zamachu majowego była bolesną stratą polskiego lotnictwa wojskowego.

Odznaczenia

 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (nr 8146);
 • Krzyż Walecznych;
 • Polowa Odznaka Obserwatora (pośmiertnie);
 • Order Korony Rumunii IV klasy.

Awanse

 • Podporucznik (1916);
 • Porucznik (1921);
 • Kapitan (1922).

Jednostki, w których służył Czesław Niekraszewicz i stanowiska, które pełnił

 • XII. batalion wojsk inżynieryjnych (Imperium Rosyjskie);
 • 3. Dywizja Strzelców (I. Korpus Polski w Rosji);
 • 2. Dywizja Litewsko-Białoruska – dowódca żandarmerii;
 • 3. eskadra wywiadowcza;
 • 2. Armia Wojska Polskiego – adiutant szefa lotnictwa;
 • 1. Pułk Lotniczy – adiutant dowódcy I. dywizjonu lotniczego, adiutant dowódcy pułku;
 • 13. eskadra lotnicza – dowódca.

Bibliografia
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
Niestrawski Mariusz, Lotnictwo w zamachu majowym 12-15 maja 1926, [w:] „Aeroplan”, nr 2, r. 2012, s. 4-9.
Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
Rocznik oficerski 1923, Warszawa 1923.
Rocznik oficerski 1924, Warszawa 1924.
Zieliński Józef, Lotnicy Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Warszawa-Toruń 2005.

Zdjęcie: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933, s. 343.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii