Dowództwo Lotnictwa MSWojsk

Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (1936-1939), zwierzchni organ polskiego lotnictwa wojskowego.

Dowództwo Lotnictwa wykształciło się 1 sierpnia 1936 roku z dotychczasowego Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przy okazji reorganizacji znacznie powiększono etat personalny. W Dowództwie Lotnictwa miało służyć 2 generałów, 35 innych oficerów oraz 91 urzędników wojskowych. W nowym organie znalazł się sztab, siedem wydziałów (Organizacyjny, Studiów, Wyszkolenia, Personalny, Techniczny, Administracyjno-Budżetowy, Balonów) oraz dwa samodzielne referaty (Ogólny i Zasobów Mobilizacyjnych). 15 kwietnia 1937 roku Samodzielny Referat Zasobów Mobilizacyjnych przemianowano na Wydział Zasobów Mobilizacyjnych. Utworzono też Samodzielny Referat Bezpieczeństwa zajmujący się ochroną informacji tajnych w dowództwach, sztabach, jednostkach lotniczych oraz zakładach produkujących na potrzeby Wojsk Lotniczych. Pierwszym dowódcą lotnictwa został gen. bryg. pil. Ludomił Rayski, w marcu 1939 roku usunięto go ze stanowiska, a p.o. dowódcy lotnictwa mianowano gen. bryg. pil. Władysława Kalkusa. Podlegali oni ministrowi spraw wojskowych przez dwóch wiceministrów (przez I w sprawach personalnych, a przez II w sprawach sprzętowo-materiałowych). Dowódca lotnictwa miał trzech zastępców (wcześniej dwóch): do spraw ogólnych i organizacyjnych – płk obs. inż. Janusz de Beaurain, do spraw technicznych i zaopatrzenia – płk pil. inż. Tytus Karpiński, do spraw przemysłu i budżetu – płk inż. Henryk Abczyński. Na czele sztabu Dowództwa Lotnictwa został postawiony mjr pil. Stanisław Nazarkiewicz. Od decyzji Dowództwa Lotnictwa były zależne: Kierownictwo Zaopatrzenia Lotnictwa, Instytut Techniczny Lotnictwa, Kierownictwo Wojskowej Służby Meteorologicznej, Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa, Główna Składnica Lotnictwa nr 1 w Dęblinie, Główna Składnica Lotnictwa nr 2 w Legionowie, a także Wytwórnia Balonów i Spadochronów.

Wykaz oficerów stojących na czele Dowództwa Lotnictwa:

Wykaz jednostek i instytucji podległych Dowództwu Lotnictwa:

 • Grupa Lotnicza Nr 1;
 • Grupa Lotnicza Nr 3;
 • Wyższa Szkoła Lotnicza;
 • Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa Nr 1;
 • Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa;
 • Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania;
 • Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych;
 • Szkoła Podchorążych Lotnictwa dla Małoletnich;
 • Instytut Techniczny Lotnictwa;
 • Samodzielny Dywizjon Doświadczalny;
 • Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa;
 • Kierownictwo Wojskowej Służby Meteorologicznej;
 • Kierownictwo Zaopatrzenia Lotniczego;
 • Kierownictwo Fabrykacji Lotniczej.

Bibliografia
Mordawski Hubert, Polskie lotnictwo wojskowe 1920-1939. Od tryumfu do tragedii, Wrocław 2011.
Pawlak Jerzy, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989.
Z historii polskiego lotnictwa wojskowego, Warszawa 1978.

Mariusz Niestrwaski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

 Więcej informacji na stronie głównej Milipedii