Dowództwo Lotnictwa MSWojsk

Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych (1936-1939), zwierzchni organ polskiego lotnictwa wojskowego. Dowództwo Lotnictwa wykształciło się 1 sierpnia 1936 roku z dotychczasowego Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przy okazji reorganizacji znacznie powiększono etat personalny. W Dowództwie Lotnictwa miało służyć 2 generałów, 35 innych oficerów oraz 91 urzędników wojskowych. W nowym organie znalazł się sztab, siedem wydziałów … Dowiedz się więcej