Sekcja Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego MSWojsk

Sekcja Żeglugi Napowietrznej Departamentu Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych (1918-1920), pierwszy centralny organ polskiego lotnictwa wojskowego.

Sekcję Żeglugi Napowietrznej powołano do życia 14 listopada 1918 roku. Na jej czele postawiono aeronautę ppłk. pil. Hipolita Łossowskiego. Pierwotnie władza sekcji ograniczała się wyłącznie do lotniska mokotowskiego w Warszawie, 21 listopada oficjalnie podporządkowano jej lotnisko Rakowice pod Krakowem. Sekcja Żeglugi Napowietrznej odpowiadała za wszystkie kwestie związane z organizacją lotnictwa. Miała zająć się formowaniem jednostek bojowych, uzupełnianiem personelu i pozyskiwaniem oraz naprawami sprzętu lotniczego. Tworzyło to jednak problemy, bowiem Sekcja podlegała jednocześnie Ministerstwu Spraw Wojskowych (sprawy organizacyjne) oraz szefowi Sztabu Generalnego (lotnictwo na froncie). Z tego względu 20 grudnia doszło do reorganizacji. Powołano do życia Dowództwo Wojsk Lotniczych, a Sekcji Żeglugi Napowietrznej pozostawiono tylko kwestie zaopatrzenia technicznego. W tym samym czasie ppłk Łossowski został Dowódcą Wojsk Lotniczych, a szefem Sekcji Żeglugi Napowietrznej mianowano innego aeronautę – ppłk. pil. Aleksandra Wańkowicza. Ten ostatni na wiosnę 1920 roku wyruszył do Poznania, gdzie zajął się organizacją wojsk balonowych. Władza nad SŻN przeszła w ręce Łossowskiego, który jednak pozostał też szefem Inspektoratu Wojsk Lotniczych (dawne Dowództwo Wojsk Lotniczych). Ze względu na połączeniem stanowiska dowódcy IWL i SŻN w ręku ppłk. Hipolita Łossowskiego niezbędne było wyznaczenie p.o. szefa Sekcji Żeglugi Napowietrznej. Początkowo był nim por. Stefan Zajączkowski, a po nim funkcję tę pełnił mjr Jan Stachowski. We wrześniu 1919 roku Łossowski został zastąpiony przez gen. pil. Gustawa Macewicza, a na początku 1920 roku zlikwidowano Sekcję. Jej kompetencje przejęła odpowiednia komórka Departamentu III Żeglugi Powietrznej MSWojsk.

Wykaz szefów Sekcji Żeglugi Napowietrznej

  • Ppłk pil. Hipolit Łossowski (jednocześnie Inspektor Wojsk Lotniczych)
  • Por. Stefan Zajączkowski (p.o. szefa Sekcji)
  • Mjr Jan Stachowski (p.o. szefa Sekcji)

Jednostki podległe Sekcji Żeglugi Napowietrznej 21 listopada 1918 roku

  • Lotnisko mokotowskie w Warszawie
  • Lotnisko Rakowice pod Krakowem

Jednostki podległe Sekcji Żeglugi Napowietrznej 21 grudnia 1918 roku

  • Centralne Składy Lotnicze
  • Centralne Warsztaty Lotnicze

Bibliografia
Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa, pod red. M. Romeyko, Warszawa 1933.
Mordawski Hubert, Polskie lotnictwo wojskowe 1918-1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii