Departament Aeronautyki MSWojsk

Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych (1929-1936) – zwierzchni organ polskiego lotnictwa wojskowego. Departament Aeronautyki wykształcił się na początku 1929 roku z Departamentu Lotnictwa. Nowy Departament miał rozbudowany etat i został wzmocniony kadrowo. W strukturze zachowano Wydział Ogólny i Wydział Administracyjno-Techniczny oraz Samodzielny Referat Balonowy. Ponadto Departament otrzymał dodatkowo Wydział Studiów i Samodzielny Referat Rachunkowo-Budżetowy. Rozformowano … Dowiedz się więcej