Stec Stefan

Stefan Stec (1889-1921), major pilot inżynier Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 25 listopada 1889 roku we Lwowie. W tym mieście zdał maturę i studiował na politechnice uzyskując dyplom inżyniera. 1 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej i przydział do szkoły oficerów rezerwy dla pionierów w Klosterneuburgu. 1 czerwca 1915 … Dowiedz się więcej

Friser Karol

Karol Friser (1890-?), podpułkownik obserwator Wojska Polskiego. Urodził się 3 marca 1890 roku w Lubaczowie. Ukończył gimnazjum klasyczne w Sanoku, później rozpoczął studia na wydziale prawa i ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1912 roku został absolwentem najstarszego polskiego uniwersytetu. 31 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej. Służył początkowo w 29. pułku artylerii … Dowiedz się więcej

Szandorowski Wiktor

Wiktor Szandorowski (1892-1948), podpułkownik pilot Wojska Polskiego, pułkownik Armii Krajowej. Urodził się 25 listopada 1892 w Horodni (gubernia czernihowska). W 1910 roku ukończył gimnazjum klasyczne w Homlu, a po czterech latach – Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu w Petersburgu. Po wybuchu pierwszej wojny światowej otrzymał powołanie do armii rosyjskiej i skierowanie do Konstantynowskiej Szkoły Artylerii. W lipcu … Dowiedz się więcej

Ujejski Stanisław

Stanisław Ujejski (1891-1980), generał brygady obserwator Wojska Polskiego, generalny inspektor Polskich Sił Powietrznych. Urodził się 14 listopada 1891 roku w Ropczycach. W 1908 roku zdając maturę ukończył gimnazjum klasyczne w Krakowie, a następnie podjął studia na politechnice w Brnie na Morawach. Ukończył studia w 1913 roku. Po wybuchu pierwszej wojny światowej został powołany do armii … Dowiedz się więcej

de Beaurain Janusz

Janusz de Beaurain (1893-1959), generał brygady obserwator inżynier Wojska Polskiego. Urodził się 25 grudnia 1893 roku w Warszawie. W 1911 roku ukończył Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców miasta Warszawy i rozpoczął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej. Pomyślnie zakończył je w 1914 roku, po czym wstąpił do Legionów Polskich. Początkowo był kanonierem w II. dywizjonie … Dowiedz się więcej

Jasiński Stanisław

Stanisław Jasiński (1891-1932), pułkownik dyplomowany pilot Wojska Polskiego. Urodził się 5 kwietnia 1891 roku w Okrzesińcach w pobliżu Kołomyji. W 1908 roku uzyskał maturę w gimnazjum realnym w Kołomyji. Po uzyskaniu egzaminu dojrzałości studiował na Akademii Górniczej w Loeben. W latach 1912-1914 był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. 1 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do 1. … Dowiedz się więcej