Stec Stefan

Stefan Stec (1889-1921), major pilot inżynier Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 25 listopada 1889 roku we Lwowie. W tym mieście zdał maturę i studiował na politechnice uzyskując dyplom inżyniera. 1 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej i przydział do szkoły oficerów rezerwy dla pionierów w Klosterneuburgu. 1 czerwca 1915 … Dowiedz się więcej