Kategorie
Ludzie lotnictwa

Peter Franciszek

Franciszek Peter (1896-1968), major pilot inżynier Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 8 października 1896 roku w Wiedniu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia inżynierskie na École Supérieure d’Aéronautique w Paryżu. Nie zdołał jednak ukończyć nauki przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Od 1 października 1914 roku dowodził plutonem w 1. pułku piechoty […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Makijonek Donat

Donat Makijonek (1891-?), major pilot Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 16 maja 1891 roku we wsi Oświeja (ziemia witebska). Był absolwentem szkoły technicznej w Witebsku. 1 listopada 1911 roku został wcielony do armii rosyjskiej. Pierwotnie służył w 96. pułku piechoty, później przeniósł się do lotnictwa. Od 15 kwietnia do 12 czerwca […]

Kategorie
Ludzie lotnictwa

Stec Stefan

Stefan Stec (1889-1921), major pilot inżynier Wojska Polskiego, as myśliwski pierwszej wojny światowej. Urodził się 25 listopada 1889 roku we Lwowie. W tym mieście zdał maturę i studiował na politechnice uzyskując dyplom inżyniera. 1 sierpnia 1914 roku otrzymał powołanie do armii austro-węgierskiej i przydział do szkoły oficerów rezerwy dla pionierów w Klosterneuburgu. 1 czerwca 1915 […]