Ostatnie zadanie rozpoznawcze 1. Pułku Lotniczego przed wrześniem 1939 roku

Północno-wschodnia część II Rzeczypospolitej stanowiła szczególnie ważny – z powodu niewielkiej odległości Prus Wschodnich od Warszawy – strategiczny obszar obrony Polski, rozciągający się między Wisłą a Niemnem. W nieodległej przyszłości miał to być teren działania SGO „Narew”. Najpierw na przedpolach Narwi i Biebrzy, a następnie na obszarze rozciągającym się między Narwią i Bugiem toczyły się … Dowiedz się więcej

Lotniska operacyjne pierwszego przeznaczenia SGO „Narew” we wrześniu 1939 r

Ocena stanu przygotowań do działań wojennych lotnictwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” nie wypada najlepiej. Krótki okres pracy sztabu dowództwa lotnictwa tej grupy sprawił, że od czerwca 1939 roku jego oficerom zabrakło czasu na wyszukiwanie odpowiednich lądowisk polowych, szczególnie dla lotnictwa rozpoznawczego, które na skutek złego wyboru terenów pod lotniska utraciło 40% etatowego wyposażenia w samoloty … Dowiedz się więcej

Dwa dokumenty o pracy bojowej Brygady Bombowej we wrześniu 1939 roku

Ostatnie tygodnie pokoju, upalne dni i noce sierpnia 1939 roku, niosły ze sobą coraz bardziej nerwową i męczącą atmosferę oczekiwań mających nastąpić wypadków. Krystyna Libiszowski-Dobrska wspomina : „Władek coraz później wracał do domu, a ponieważ panowały wielkie upały, woleliśmy wieczorem wyjechać za miasto niż pić alkohol i tańczyć w zadymionych salach. Wieczorami rozsuwało się na … Dowiedz się więcej

Eskadra Sztabowa w świetle relacji jej dowódców 1.09.1939-17.09.1939

O Eskadrze Sztabowej pisano dotychczas niewiele, poświęcając głównie uwagę jej składowi osobowemu oraz posiadanemu przez nią parkowi samolotowemu. Dłuższą notatkę odnajdujemy jedynie w Polskich eskadrach w Wojnie Obronnej 1939 Jerzego Pawlaka1. Autor przytacza wprawdzie zasadniczy szkielet faktograficzny tej formacji jednak nie analizuje jej działań bojowych. Eskadra Sztabowa była jedną z czterech grup lotniczych do dyspozycji … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie kpt. lotnictwa inż. Wacława Hanki złożone „Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku”

W dniu 30 września 1939 r. w Paryżu, już na uchodźstwie, ukonstytuowały się nowe władze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierowanie państwem przejęło emigracyjne środowisko dawnej przedwrześniowej opozycji antysanacyjnej, skupionej wokół Front Morges. Wkrótce, za sprawą czołowych polityków związanych z rządem, a szczególnie wojskiem, uznano, że jedną z głównych spraw ma być dokonanie obrachunku, tak moralnego jak i … Dowiedz się więcej

Kpt. inż. Wacław Tarnowski (1902-1978). Biogram

Wacław Tarnowski urodził się 26 września 1902 roku w Krzyżanowicach położonych w powiecie Pińczów. Pochodził ze znanej rodziny ziemiańskiej Tarnowskich herbu Jelita, z linii kieleckiej. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Krzyżanowicach. Tu rozpoczął, jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, uczęszczanie do szkoły powszechnej W roku 1921 zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum Państwowym im. Jana … Dowiedz się więcej