Lotniska operacyjne pierwszego przeznaczenia SGO „Narew” we wrześniu 1939 r

Ocena stanu przygotowań do działań wojennych lotnictwa Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew” nie wypada najlepiej. Krótki okres pracy sztabu dowództwa lotnictwa tej grupy sprawił, że od czerwca 1939 roku jego oficerom zabrakło czasu na wyszukiwanie odpowiednich lądowisk polowych, szczególnie dla lotnictwa rozpoznawczego, które na skutek złego wyboru terenów pod lotniska utraciło 40% etatowego wyposażenia w samoloty … Dowiedz się więcej

Wyniki badań historycznych i ratowniczych prac archeologicznych związanych z katastrofą lotniczą z czasów II wojny światowej w Rzędzianowicach (pow. mielecki)

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac historycznych i ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w październiku 2017 roku w miejscowości Rzędzianowice (pow. mielecki) na miejscu katastrofy lotniczej z czasów II wojny światowej. Badania terenowe poprzedzone zostały kwerendą źródłową przeprowadzoną w archiwach amerykańskich oraz rosyjskich. Dzięki temu, udało się ustalić rodzaj rozbitej maszyny, trasę lotu, stan załogi oraz jej … Dowiedz się więcej

Strategia i taktyka użycia sił amerykańskich w walkach na Pacyfiku

Wojna na Pacyfiku to czas wielkich zmagań morskich oraz lądowych. Można powiedzieć, że na tym teatrze działania wojenne zaczęły się właściwie już od napaści japońskiej na Chiny w latach 30-tych XX wieku, co spowodowało z kolei nałożenie embarga na Cesarstwo Japonii przez rząd USA. Przede wszystkim mowa tutaj o paliwach, których sama Japonia nie posiadała. … Dowiedz się więcej

Zadania wojenne LOT-u widziane oczami sztabowców. Refleksje powrześniowe.

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje zarys zadań jakie postawiono przed PLL LOT na wypadek wybuchu wojny. Tekst opiera się na dwóch relacjach przechowywanych w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Głównymi zadaniami lotnictwa komunikacyjnego w czasie wojny miały być transport jak i wykorzystanie warsztatów naprawczych na potrzeby własne jak i lotnictwa wojskowego. The … Dowiedz się więcej

Formy prześladowań kościaniaków w czasie okupacji niemieckiej

Streszczenie Summary Kościan może posłużyć jako idealny przykład na zbrodniczość okresu okupacji. Znajdziemy tutaj wiele przykładów na to w jak brutalny sposób działali Niemcy. Począwszy od zmiany nazwy miasta na Kosten, kończąc na mordowaniu mieszkańców czy też ich wywózce na tereny Generalnego Gubernatorstwa. W artykule opisano formy prześladowań Polaków jakie dotknęły mieszkańców Kościana. Większość z … Dowiedz się więcej

Więź mieszkańców z armią – Kościan przed II wojną światową

Streszczenie Summary Tekst opisuje ostatnie miesiące pokoju w jednym z wielu powiatowych miast II Rzeczpospolitej. Kościan leżący między Poznaniem oraz Lesznem nie posiadał garnizonu, ale jego mieszkańcy włączyli się w akcje mające na celu zwiększenia obronności kraju. Autor przedstawił ofiarność społeczeństwa na FON, POP oraz organizacje, które w mieście zostały powołane. Doskonały źródłem informacji na … Dowiedz się więcej