Ostatnie zadanie rozpoznawcze 1. Pułku Lotniczego przed wrześniem 1939 roku

Północno-wschodnia część II Rzeczypospolitej stanowiła szczególnie ważny – z powodu niewielkiej odległości Prus Wschodnich od Warszawy – strategiczny obszar obrony Polski, rozciągający się między Wisłą a Niemnem. W nieodległej przyszłości miał to być teren działania SGO „Narew”. Najpierw na przedpolach Narwi i Biebrzy, a następnie na obszarze rozciągającym się między Narwią i Bugiem toczyły się … Dowiedz się więcej

1. Pułk Lotniczy

1. Pułk Lotniczy (1921-1939), jednostka Wojsk Lotniczych Wojska Polskiego. Organizowanie pułku rozpoczęto w maju 1921 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Oficerem za to odpowiedzialnym był ppłk pil. Camillo Perini. Pierwotnie w jednostce znalazły się: I. dywizjon wywiadowczy (12. i 16. eskadry wywiadowcze), IV. dywizjon wywiadowczy (3. i 8. eskadry wywiadowcze), III. dywizjon myśliwski (7. … Dowiedz się więcej