Eskadra Sztabowa w świetle relacji jej dowódców 1.09.1939-17.09.1939

O Eskadrze Sztabowej pisano dotychczas niewiele, poświęcając głównie uwagę jej składowi osobowemu oraz posiadanemu przez nią parkowi samolotowemu. Dłuższą notatkę odnajdujemy jedynie w Polskich eskadrach w Wojnie Obronnej 1939 Jerzego Pawlaka1. Autor przytacza wprawdzie zasadniczy szkielet faktograficzny tej formacji jednak nie analizuje jej działań bojowych. Eskadra Sztabowa była jedną z czterech grup lotniczych do dyspozycji … Dowiedz się więcej