Kpt. inż. Wacław Tarnowski (1902-1978). Biogram

Wacław Tarnowski urodził się 26 września 1902 roku w Krzyżanowicach położonych w powiecie Pińczów. Pochodził ze znanej rodziny ziemiańskiej Tarnowskich herbu Jelita, z linii kieleckiej. Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Krzyżanowicach. Tu rozpoczął, jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej, uczęszczanie do szkoły powszechnej W roku 1921 zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum Państwowym im. Jana … Dowiedz się więcej