Sprawozdanie kpt. lotnictwa inż. Wacława Hanki złożone „Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 roku”

W dniu 30 września 1939 r. w Paryżu, już na uchodźstwie, ukonstytuowały się nowe władze Rzeczypospolitej Polskiej. Kierowanie państwem przejęło emigracyjne środowisko dawnej przedwrześniowej opozycji antysanacyjnej, skupionej wokół Front Morges. Wkrótce, za sprawą czołowych polityków związanych z rządem, a szczególnie wojskiem, uznano, że jedną z głównych spraw ma być dokonanie obrachunku, tak moralnego jak i … Dowiedz się więcej