Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa

Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa (1929-1937), organ zajmujący się szkoleniem personelu latającego w II Rzeczypospolitej. Centrum zostało zorganizowane w Dęblinie na mocy rozkazu szefa Departamentu Aeronautyki wiosną 1929 roku. W składzie Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa znalazły się: Komenda CWOL, Dział Nauk (wyodrębniony ze Szkoły Podchorążych Lotnictwa), dywizjon ćwiczebny, baza lotnicza (w składzie: park lotniczy, kwatermistrzostwo oraz … Dowiedz się więcej

Niższa Szkoła Pilotów w Bydgoszczy

Niższa Szkoła Pilotów w Bydgoszczy (1920-1926), placówka zajmująca się szkoleniem pilotów dla Wojska Polskiego. Powstała 1 grudnia 1920 roku poprzez scalenie Francuskiej Szkoły Pilotów i krakowskiej Niższej Szkoły Pilotów. Komendantem mianowano ppłk. pil. Jana Kieżuna. Uczniami byli oficerowie i podoficerowie innych broni oraz obserwatorzy, którzy przeszkalali się na pilotów. Ponadto kształcono w pilotażu: podoficerów technicznych, … Dowiedz się więcej

Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania

Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania (1927-1937), placówka zajmująca się szkoleniem personelu latającego i technicznego w II Rzeczypospolitej. Szkołę utworzono w 1927 roku, lecz zaczęła funkcjonować od 8 marca 1928 roku. Mieściła się w Grudziądzu, ulokowano ją w koszarach po przeniesionej do Dęblina Oficerskiej Szkole Lotniczej. Pierwszym komendantem wyznaczono mjr. pil. inż. Tadeusza Wereszczyńskiego, który w … Dowiedz się więcej

II. Wyższa Szkoła Pilotów

II. Wyższa Szkoła Pilotów (1919), placówka zajmująca się szkoleniem pilotów dla Wojska Polskiego. Wykształciła się ona z Wojskowej Szkoły Lotniczej. Funkcjonowała w Warszawie na lotnisku mokotowskim począwszy od 20 maja 1919 roku. Komendantem mianowano ppor. pil. Stanisława Jakubowskiego. Szkoła miała wypełnić trzy zadania. Oczekiwano od niej przeszkalania weteranów armii rosyjskiej w lataniu na niemieckich samolotach … Dowiedz się więcej

Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa

Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa (1926-1929), placówka zajmująca się szkoleniem personelu latającego w II Rzeczypospolitej. Wykształciła się w listopadzie 1926 roku z Niższej Szkoły Pilotów. Podobnie jak w przypadku tej ostatniej, została ulokowana w Bydgoszczy. Pierwszym komendantem był mjr pil. Tadeusz Prauss. Później zastąpił go płk pil. Jerzy Borejsza. Funkcje wykładowców i instruktorów pełnili między … Dowiedz się więcej

Wyższa Szkoła Lotnicza

Wyższa Szkoła Lotnicza (1936-1939), najwyższa uczelnia lotnicza w II Rzeczypospolitej. Wyższa Szkoła Lotnicza miała za zadanie przygotować „taktycznie i operacyjnie dowódców jednostek bojowych lotniczych i ich oficerów taktycznych; oficerów dla sztabów lotniczych; dowódców aeronautyki w polu”, badająca lotnictwo niemieckie i radzieckie, a także kształtująca polską doktrynę użycia lotnictwa. Koncepcję powołania do życia wyższej uczelni szkolącej … Dowiedz się więcej