Oficerska Szkoła Lotnicza

Oficerska Szkoła Lotnicza, ew. Oficerska Szkoła Lotnictwa (1925-1928), placówka zajmująca się szkoleniem oficerów lotnictwa dla Wojska Polskiego.

Została utworzona 5 listopada 1925 roku w Grudziądzu z polecenia szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej gen. bryg. Włodzimierza Zagórskiego w miejsce rozwiązanej cztery dni wcześniej Wyższej Szkoły Pilotów. Na czele OSL stanął ppłk pil. Roman Florer. Szkoła miała za zadanie wyszkolić oficerów pilotów i obserwatorów kadry zawodowej oraz rezerwy, a także ujednolicić poziom wyszkolenia w pułkach lotniczych. Kandydować do OSL mogli absolwenci szkół średnich, Korpusu Kadetów i podchorążowie szkół oficerskich innych broni w wieku 18-24 lat, posiadający obywatelstwo polskie i nienaganny stan zdrowia. Kurs trwał dwa lata. W skład placówki wchodziła komenda szkoły, kwatermistrzostwo, dział nauk i oddział szkoleniowy przemianowany w styczniu 1926 roku na dywizjon szkolny. W początkowym okresie kadra szkoły pochodziła z rozwiązanych: Wyższej Szkoły Pilotów, Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych, a także z nadwyżek etatowych 3. i 4. Pułku Lotniczego. W połowie 1926 roku szef Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych płk pil. Ludomił Rayski zadecydował o przeszkoleniu wszystkich kursantów na obserwatorów. Przyczyną decyzji Rayskiego była zbyt mała liczba wyszkolonych obserwatorów w pułkach lotniczych. Kursanci OSL na postanowienia szefa departamentu zareagowali głodówką. Bunt został złamany, a uczestników (w zależności od stopnia przewinienia) spotkały kary w postaci opóźnienia w awansie (3, 6, lub 9 miesięcy), bądź pozbawienia stopnia podchorążego i karnego zesłania do pułków piechoty (po roku przyjęto ich na powrót do OSL). W 1927 roku Oficerską Szkołę Lotniczą przeniesiono do Dęblina. Nie wprowadzono przy tym żadnych zmian w strukturze organizacyjnej szkoły. W 1928 roku zmieniono nazwę placówki na Szkoła Podchorążych Lotnictwa.

Bibliografia
Budziński Robert, Otremba Zbigniew, Z Grudziądza nad Anglię, Gdańsk 2003.
Pawlak Jerzy, Absolwenci Szkoły Orląt 1925-1939, Warszawa 2002.
Przedpełski Andrzej, Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996. Zarys Historii, Warszawa 1997.
Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii