Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania

Lotnicza Szkoła Strzelania i Bombardowania (1927-1937), placówka zajmująca się szkoleniem personelu latającego i technicznego w II Rzeczypospolitej. Szkołę utworzono w 1927 roku, lecz zaczęła funkcjonować od 8 marca 1928 roku. Mieściła się w Grudziądzu, ulokowano ją w koszarach po przeniesionej do Dęblina Oficerskiej Szkole Lotniczej. Pierwszym komendantem wyznaczono mjr. pil. inż. Tadeusza Wereszczyńskiego, który w … Dowiedz się więcej