Oficerska Szkoła Lotnicza

Oficerska Szkoła Lotnicza, ew. Oficerska Szkoła Lotnictwa (1925-1928), placówka zajmująca się szkoleniem oficerów lotnictwa dla Wojska Polskiego. Została utworzona 5 listopada 1925 roku w Grudziądzu z polecenia szefa Departamentu IV Żeglugi Powietrznej gen. bryg. Włodzimierza Zagórskiego w miejsce rozwiązanej cztery dni wcześniej Wyższej Szkoły Pilotów. Na czele OSL stanął ppłk pil. Roman Florer. Szkoła miała … Czytaj dalej

Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu

Wyższa Szkoła Pilotów w Grudziądzu (1921-1925), placówka zajmująca się doskonaleniem umiejętności pilotażu polskich pilotów. W końcu 1920 roku Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy została przeniesiona do Grudziądza. Pierwszym komendantem mianowano ppłk. pil. Piotra Abakanowicza. Szefem pilotów został mjr pil. Juliusz Gilewicz. W 1922 roku kurs w Wyższej Szkole Pilotów ukończył mjr pil. Jan Sendorek i … Czytaj dalej

Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy

Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy (1919-1920), placówka szkoląca pilotów na potrzeby Wojska Polskiego. Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy powstała na przełomie 1919 i 1920 roku w wyniku połączenia istniejących wcześniej w Ławicy Szkoły Lotniczej i Francuskiej Szkoły Transformacji. Zadaniem nowej jednostki było ujednolicenie wyszkolenia absolwentów krakowskiej Niższej Szkoły Pilotów i Francuskiej Szkoły Pilotów. Kursanci mieli … Czytaj dalej

Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych

Oficerska Szkoła Obserwatorów Lotniczych (1919-1922), placówka szkoląca obserwatorów lotniczych dla potrzeb Wojska Polskiego. Została otwarta 1 sierpnia 1919 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Komendantem mianowano por. obs. Wiktor Szandorowski, a instruktorami byli francuscy i polscy oficerowie. W charakterze instruktorów w szkole pracowali między innymi: kpt. Julian Słoniewski, kpt. Stanisław Bielawski, por. Czesław Filipowicz, por. … Czytaj dalej

Francuska Szkoła Pilotów

Francuska Szkoła Pilotów (1919-1920), placówka zajmująca się szkoleniem pilotów w Polsce. Została utworzona we Francji przy Armii gen. Józefa Hallera. Pierwszym dowódcą wyznaczono mjr. Mangera de Verennes. W połowie maja 1919 roku została rozlokowana na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Na ziemiach polskich komendantem szkoły był już mjr de Bernis. Największe zasługi dla szkolenia polskich pilotów … Czytaj dalej

I. Niższa Szkoła Pilotów

I. Niższa Szkoła Pilotów w Krakowie (1919-1920), placówka kształcąca pilotów dla potrzeb Wojska Polskiego. I. Niższa Szkoła Pilotów powstała 11 maja 1919 roku. Jej komendantem został wyznaczony kpt. pil. Roman Florer. Program szkolenia oparto na wzorcach austro-węgierskich z czasów pierwszej wojny światowej. Instruktorami w I. Niższej Szkole Pilotów byli por. Augustyn Domes, sierż. Kłodziński, sierż. … Czytaj dalej