Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa

Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa (1926-1929), placówka zajmująca się szkoleniem personelu latającego w II Rzeczypospolitej.

Wykształciła się w listopadzie 1926 roku z Niższej Szkoły Pilotów. Podobnie jak w przypadku tej ostatniej, została ulokowana w Bydgoszczy. Pierwszym komendantem był mjr pil. Tadeusz Prauss. Później zastąpił go płk pil. Jerzy Borejsza. Funkcje wykładowców i instruktorów pełnili między innymi: mjr pil. Jerzy Garbiński, mjr pil. Donat Makijonek, mjr pil. Bolesław Stachoń, kpt. pil. Zygmunt Pistl, por. pil. Janusz Meissner, por. pil. Bohdan Kleczyński, por. pil. Ludwik Szul. Placówkę wyposażono przede wszystkim w samoloty produkcji francuskiej. Najliczniej reprezentowane były: Hanrioty H.28 i H.19. Nieco mniej było szkolnych Morane Saulnierów (AR35EP2) i Caudronów. Ponadto reprezentowane były liniowe Potezy XV i XXVII oraz Bréguety XIV. Na stanie szkoły znajdował się nawet pojedynczy myśliwiec Spad 61C1. Poza liczną grupą samolotów francuskich w początkowym okresie funkcjonowania placówki pilotów szkolono na pamiętających pierwszą wojnę światową niemieckich Albatrosach B.II. W CSPP kształcono podoficerów pilotów lotnictwa liniowego. Nauka była podzielona na trzy etapy, każdy odbywał się w innej eskadrze (pilotaż wstępny, podstawowy i na samolotach bojowych). Poza nauką pilotażu słuchacze otrzymywali wiedzę z dziedziny: strzelania i bombardowania, gazoznawstwa, terenoznawstwa, geografii wojskowej, historii Wojska Polskiego, budowy silników i płatowców, służby łączności, fizyki, mechaniki, aerodynamiki, radiotelegrafii, meteorologii, aeronawigacji, organizacji wojskowej oraz obrony przeciwlotniczej. Normalny kurs trwał rok. Od 1928 roku placówka prowadziła także kursy dla oficerów innych broni. W 1929 roku Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów została włączona w skład Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy i została przemianowana na Szkołę Podoficerów Pilotów.

Bibliografia
Archiwalia – Centralne Archiwum Wojskowe, Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Przedpełski Andrzej, Lotnictwo Wojska Polskiego 1918-1996. Zarys Historii, Warszawa 1997.
Sankowski Wojciech, Albatros B.II, [w:] Lotnictwo z Szachownicą, r. 2008, nr 5, s. 33-38.
Sankowski Wojciech, Morane Saulnier AR-35EP2, [w:] Lotnictwo z Szachownicą, r. 2008, nr 2, s. 33-38.
Z historii polskiego lotnictwa wojskowego 1918-1939, Warszawa 1978.

Mariusz Niestrawski

Znalazłeś błąd? Masz jakieś ciekawe materiały? Chcesz się podzielić zdjęciami? Napisz do nas! redakcja ( at ) infolotnicze.pl

Więcej informacji na stronie głównej Milipedii