Rayski Ludomił

Ludomił Rayski (1892-1977), generał brygady pilot Wojska Polskiego, Dowódca Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych. Urodził się 28 grudnia 1892 roku we wsi Czasław pod Wieliczką. Jego ojcem był Teodor Rayski, powstaniec styczniowy, który po klęsce zrywu narodowowyzwoleńczego mieszkał blisko 30 lat na emigracji w Turcji, z tego względu Ludomił miał obywatelstwo tureckie. Ludomił Rayski rozpoczął edukację … Dowiedz się więcej

Zagórski Włodzimierz

Włodzimierz Ostoja-Zagórski (1882-1927?), major Armii Austro-Węgier, generał brygady Wojska Polskiego. Urodził się w Saint Martin Lantosque we Francji 21 lipca 1882 roku. W 1900 roku wstąpił do Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. 18 sierpnia 1902 roku ukończył szkołę otrzymując stopień podporucznika artylerii. 1 maja 1909 roku awansowano go na porucznika. W kolejnym roku ukończył Akademię … Dowiedz się więcej

Lévêque François-Léon

François-Léon Lévêque (1870-1955), pułkownik Francuskich Sił Zbrojnych, generał brygady Wojska Polskiego. Urodził się w St. Junien w departamencie Haute-Vienne we Francji 16 czerwca 1870 roku. Do armii francuskiej wstąpił w wieku 19 lat (21 października 1889 roku). Był uczniem École Polytechnique, a po jej ukończeniu, 1 października 1891 roku skierowano go do École d`Application de … Dowiedz się więcej

Macewicz Gustaw

Gustaw Macewicz (1879-1933), pułkownik pilot Armii Imperium Rosyjskiego, generał podporucznik Sił Zbrojnych Polskich w dawnym zaborze pruskim, generał brygady Wojska Polskiego. Urodził się w majątku Prussy na ziemi kijowskiej 5 września 1879 roku. W 1896 roku ukończył 7-klasową szkołę realną Pankiewicza w Warszawie, gdzie zdał maturę. 27 lutego 1897 roku Gustaw Macewicz jako jednoroczny ochotnik … Dowiedz się więcej