Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa

Inspektorat Obrony Powietrznej Państwa (1936-1939), organ odpowiadający za obronę przeciwlotniczą w II Rzeczypospolitej. Urząd został powołany do życia dekretem Prezydenta RP 4 lipca 1936 roku. Podlegał on bezpośrednio Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych. Na stanowisko inspektora powołany został gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, któremu powierzono zorganizowanie i przygotowanie obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Inspektor Obrony Powietrznej Państwa miał … Dowiedz się więcej

Orlicz-Dreszer Gustaw

Gustaw Orlicz-Dreszer (1889-1936), generał dywizji Wojska Polskiego, Inspektor Obrony Powietrznej Państwa. Urodził się 2 października 1889 roku w miejscowości Jadowo w powiecie Radzymin. W 1908 roku ukończył 8-klasowe gimnazjum filologiczne w Częstochowie (złożył tam maturę), następnie rozpoczął studia prawnicze we Lwowie i handlowe w Liége. Ostatecznie uczył się na Akademii Handlowej w Le Hávre. W … Dowiedz się więcej

Zając Józef

Józef Zając (1891-1963), generał dywizji pilot Wojska Polskiego, Inspektor Obrony Powietrznej Państwa, doktor filozofii. Urodził się 14 marca 1891 roku w Rzeszowie. W latach 1901-1903 uczęszczał do gimnazjum w swym rodzinnym mieście, w 1903 przeniósł się do gimnazjum w Wadowicach i tam kontynuował edukację aż do pomyślnego złożenia matury w 1909 roku. Po egzaminie dojrzałości … Dowiedz się więcej