Kategorie
Ludzie lotnictwa

Wieden Franciszek

Franciszek Wieden (1891-1944), pułkownik inżynier pilot Wojska Polskiego. Urodził się 6 lutego 1891 roku w Tarpie na Węgrzech. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, gdzie w 1910 roku zdał maturę. Po egzaminie dojrzałości rozpoczął edukację na Politechnice Lwowskiej. 1 sierpnia 1914 roku został powołany do armii austro-węgierskiej, służył w 30. pułku piechoty. W początkowym okresie pierwszej […]