Stoa Echo w Olimpii: w kręgu mecenatu artystycznego Filipa II

Streszczenie Summary Artykuł jest częścią obszerniejszego opracowania autora na temat mecenatu artystycznego Filipa II i Aleksandra Wielkiego. Filip II był fundatorem wielu budowli. Jedną z nich była Stoa Echo w Olimpii. Na podstawie zachowanych artefaktów, badań i tekstów źródłowych artykuł przedstawia wygląd portyku i jego przeznaczenie. Stoa została wybudowana według obowiązujących kanonów sztuki greckiej. Budowla … Dowiedz się więcej

O helleńskim pojęciu wroga – Amazonki w wyobrażeniu starożytnych Greków

Streszczenie Summary Starożytni Grecy swoich wrogów postrzegali jako osoby gorsze od siebie. Przedstawiali siebie jako wzór idealnego wysportowanego ciała, które daje zwycięstwo w każdej kategorii. Grecy za gorszych od siebie uważali m.in. barbarzyńców, których obrażali, określając ich jako kobiety. Amazonki, które były opisywane przez Greków jako kobiety, były szanowane na równi z samymi Grekami. Uważali … Dowiedz się więcej