Pageanty – angielskie spektakle historyczne z początku XX wieku

Pageanty były to spektakle historyczne, które na początku XX wieku cieszyły się popularnością w Wielkiej Brytanii. Głównym celem owych spektakli było odtworzenie dziejów lokalnej społeczności. Celem tego artykułu jest przede wszystkim zasygnalizowanie tematyki rekonstrukcji widowisk odnoszących się do wydarzeń średniowiecznych zaistniałych na terenie Wielkiej Brytanii. Należy zastanowić się nad określeniem istoty pageantów jako rekonstrukcji wydarzeń … Dowiedz się więcej

Losy diaspory żydowskiej na Bliskim Wschodzie w epoce starożytności (do czasów Aleksandra Wielkiego)

Diaspora oznacza rozproszenie określonej narodowości lub grupy etnicznej wśród innych narodów, bądź wyznawców danej religii pośród wyznawców innej religii. W węższym znaczeniu odnosi się do rozproszenia Żydów poza Palestyną w starożytności i w średniowieczu. Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się diaspory żydowskiej w starożytności i przyjrzenie się jej losom w tym okresie. Podstawowym źródłem do … Dowiedz się więcej