Losy diaspory żydowskiej na Bliskim Wschodzie w epoce starożytności (do czasów Aleksandra Wielkiego)

Diaspora oznacza rozproszenie określonej narodowości lub grupy etnicznej wśród innych narodów, bądź wyznawców danej religii pośród wyznawców innej religii. W węższym znaczeniu odnosi się do rozproszenia Żydów poza Palestyną w starożytności i w średniowieczu. Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się diaspory żydowskiej w starożytności i przyjrzenie się jej losom w tym okresie. Podstawowym źródłem do … Dowiedz się więcej