Stos Hefajstiona jako przykład sztuki sepulkralnej w czasach Aleksandra III

Streszczenie Summary Hefajstion zmarł w październiku 324 r. przed Chr. Umierał jako chiliarcha imperium. Aleksander nigdy nie pogodził się ze śmiercią przyjaciela. Hefajstionowi urządzono wspaniały pogrzeb. Był on prawdopodobnie najdroższy w historii. Aleksander nie szczędził wydatków i by uczcić swojego przyjaciela zbudował dla niego olbrzymi stos pogrzebowy. Koszty pochówku różne źródła szacują na 10 000 – … Dowiedz się więcej

Sarkofag Aleksandra (Abdalonymosa)

Streszczenie Summary Sarkofag został odkryty w 1887 roku przez tureckiego archeologa, historyka i malarza, Osmana Hamdy Beja podczas wykopalisk na królewskiej nekropoli w Sydonie, w Libanie. Datowany na późny czwarty wiek przed Chrystusem ( 312- 310 ). Ten wielki marmurowy sarkofag ze znakomicie wyrzeźbionymi płaskorzeźbami jest nazywany Sarkofagiem Aleksandra, ponieważ na dekorującym go dookoła reliefie … Dowiedz się więcej

Stoa Echo w Olimpii: w kręgu mecenatu artystycznego Filipa II

Streszczenie Summary Artykuł jest częścią obszerniejszego opracowania autora na temat mecenatu artystycznego Filipa II i Aleksandra Wielkiego. Filip II był fundatorem wielu budowli. Jedną z nich była Stoa Echo w Olimpii. Na podstawie zachowanych artefaktów, badań i tekstów źródłowych artykuł przedstawia wygląd portyku i jego przeznaczenie. Stoa została wybudowana według obowiązujących kanonów sztuki greckiej. Budowla … Dowiedz się więcej