Stos Hefajstiona jako przykład sztuki sepulkralnej w czasach Aleksandra III