Wiara a rozum – apologia Orygenesa wobec zarzutów Celsusa. Chrześcijaństwo wobec zarzutów: wiara a rozum

W poniższej pracy zostanie przedstawiony spór pomiędzy Orygenesem a Celsusem, dotyczący relacji wiary z rozumem. Temat ten zaprezentujemy posługując się przede wszystkim dziełem Orygenesa, Przeciw Celsusowi1. Nie można odwołać się do pisma samego Celsusa, z którym polemizuje Orygenes, ponieważ takowe dzieło nie zachowało się. Jednakże, sama analiza wybranych fragmentów tekstów wspomnianego już Ojca Kościoła, pozwoli dość … Dowiedz się więcej